Åpne skoler under COVID-19

Hvordan vi opprettholder undervisning i trygge rammer under COVID

Siden høsten 2020 har våre skoler holdt åpent, EF Academy ansatte har sørget for helse- og sikkerhetstiltak slik at det har vært mulig med klasseromsundervisning. Elevene har også kunnet delta på fritidsaktiviteter og være med venner. De elevene som ikke har kunnet reise ut av landet sitt har fått online undervisning. Alle elever har fått og får tett oppfølging av lærere og annet personale. EF Academy garanterer at du får den undervisningen du skal og ikke går glipp av viktig læring.

Nedenfor er en oversikt over status for undervisning ved EF Academy. Elever og foresatte holdes jevnlig oppdatert gjennom ansatte på skolen og de lokale opptakskontorene.

Opptaket er åpent for 2022

Start søknaden din til EF Academy for høsten 2022 nå.

Hva synes EF Academy elever om å være på campus?

Sikkerhetsprotokoller

EF Academy har et godt etablerte og velfungerende helse- og sikkerhetsprotokoller ved alle campuser. Rutiner for ankomst til campus er etablert slik at alle kan ankomme på en trygg måte. Alle som reiser og starter på EF Academy er dermed sikret en trygg start på skoleåret sitt.


Våre campuser har gode rutiner for å ta vare på elevens fysiske og mentale helse. Det er utdannet helsepersonell som er ansvarlig for elevenes helse. Disse er også opplært i medisinsk nødhjelp. Ved mistanke om at en elev er smittet av COVID-19 er det strenge rutiner på plass for å sikre elevens helse og minimere spredning av viruset. Dette fungerer veldig bra.


På alle EF Academy sine skoler har vi relger for sosial distanse i klasserom og offentlige steder. Masker brukes av elever og ansatte i fellesarealene. Vi oppfyller sikkerhets-tiltakene som kreves av de respektive lokale helsemyndigheter ved våre studiesteder. EF Academy vil fortsette å tilpasse handlingsplanen for smittevern etter behov.


Du kan få mer informasjon om våre nåværende helseprotokoller nedenfor:

Helseprotokoll USA

Skoleår 20-21

Helseprotokoll Storbritannia

Skoleår 20-21

Undervisning og universitetsveiledning

Våre studiesteder tilbyr et hybrid læringsprogram som sikrer at alle elever får den skolegang de skal uten avbrudd. Siden august 2020 har vi ønsket over 650 studenter velkommen på campusene våre for klasseromsundervisning. Her kan de også delta på fritidsaktiviteter og leve sammen med vennen sine. De elevene som ikke har kunnet reise har fulgt nettbasert undervisning. Her har de fått tilrettelagt undervisning og tett oppfølging av lærere.


EF Academy sine universitetsrådgivere jobber tett med elevene på campus. Alle elevene deltar på seminarer og har møter med sine universitetsrådgivere for å planlegge videre studier. EF Academy ser på universitetsrådgivning som en viktig del av videregående skole. Alle får hjelp til å komme inn på høyere utdanning og hjelp til å velge hvilket studie som passer hver enkelt.

Safe Learning Promise

Vårt "Safe Learning Promise" garanterer at EF Academy studenter vil fortsette sin utdanning med oss uansett hva – EF Academy tilbyr klasseromsundervisning i trygge former.

Les hele Safe Learning Promise


EF Academy er fortsatt dedikerte og engasjert i sin undervisning. De leverer topp kvalitet utdanning på de private boardingskolene i New York og Oxford. Våre ansatte og fakultetet vil fortsette å gjøre alt som er nødvendig for å sørge for at våre studenter får den skolegangen de skal ha. Etter fullført skolegang med EF Academy er elevene klare til å starte en internasjonal karriere.

Ta kontakt

Skriv eller ring til oss. Vi vil gjerne svare på spørsmålene dine om våre internasjonale ungdoms- og videregående skoler og gi deg råd om å finne det rette programmet for deg.