EF Academy student profil

Personligheten til en EF Academy elev er en person som ønsker å være global og leve i et internasjonalt miljø.

Studenter som får plass ved EF Academy er globale on internasjonale unge mennesker.

Learner

 • Tenk kristisk og spør spørsmål for å få en dypere forståelse

 • Finn glede i å lære noe nytt

 • Tar ansvar for egen læring

 • Lær individuelt og i grupper

 • Aksepter, reflekter og lær av dine feil

Leader

 • Aksepter nye ansvarområder og utfordringer

 • Stå opp for andre

 • Kommuniser tydelig

 • Ta vare på planeten vår

 • Inspirer og samarbeid med andre

Scholar

 • Engasjer deg i events

 • Hent informasjon fra forskjellige kilder

 • Brukt teknologi på riktig måte

 • Vær engasjert

 • Tenk analytisk og kreativt

Global citizen

 • Se ting fra forskjellige synsvikler

 • Diskuter forskjellige synspunkter med respekt

 • Lær gjennom utfordringer

 • Gjør en positiv forandring i verden

 • Sett pris på å være sammen med mennesker


Start din High School søknad

Ta de første stegene i retning av en internasjonal skolegang ved EF Academy

Om EF Academy

EF Academy tilbyr en transformativ videregående utdanning og boardingprogram som utdanner elevene til å utmerke seg. Studer med klassekamerater fra over 75 land og åpne deg for en fremtid med grenseløse muligheter.