Fastslå ditt engelsk nivå

  • Bruk 15 minutter og få en forståelse av ditt engelske ordforråd og lytteferdigheter.

  • Denne testen er utformet for å gi et bredt estimat av engelsknivået ditt.

  • Poengsummen din kan fungere som en referanse for å bestemme hvilket EF Academy program du skal søke på.