The International Baccalaureate® (IB)
Diploma Program

Skaper selvsikre, globalt tenkende elever som er klare for universitetet

Alder

16-19

Klassetrinn

12-13

Neste opptak

September 2024

Engelsknivå

IELTS 5.5 eller 51/100 på EF sin engelsktest

Varighet

2 år

Fullt Diploma og kursvalg

Læreplanen

Læreplanen for International Baccalaureate® (IB) Diploma Program omfatter seks fag og tre kjernekrav. Du har seks fag med kvalifiserte IB Diploma-lærere, noe som sikrer bredden av kunnskap i språk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og kreative fag.


Programmet utvikler kritisk tenkning, aktiv deltakelse, undersøkelse- og skriveferdigheter, noe som forbereder deg for den type oppgaver du får på universitetet.

6

emnegrupper

50+

kurs å velge mellom

IB-Diploma passer for deg hvis:

Sett sammen ditt IB Diploma

Elevene velger totalt seks kurs fra følgende emnegrupper – tre på høyere nivå (HL) og tre på standardnivå (SL).

Gruppe 1

Studies in language and literature

Verdsetter kompleksiteten i språk ved å studere tekster i deres kulturelle sammenhenger.

HL = høyere nivå SL= standardnivå

 • Et kurs som utvikler forståelse og analytiske ferdigheter i engelsk. Vi analyserer litterære og ikke-litterære tekster og lærer å verdsette ulike perspektiver, samt å uttrykke dine egne.

 • Et omfattende litteraturkurs på ditt eget morsmål. Vi analyserer litterære tekster fra en mangfoldig representasjon av kulturer, sjangere og tidsperioder, og utvikler kritisk tenkning, formidlings- og presentasjonsferdigheter.


  IB Diploma-språk tilgjengelige ved EF Academy New York:

  - Kinesisk

  - Engelsk

  - Tysk

  - Italiensk

  - Koreansk

  - Spansk

  - Russisk

  - Portugisisk

  - Vietnamesisk

  - Morsmål selvstudie (kun SL)


  IB Diploma-språk tilgjengelig ved EF Academy Oxford:

  - Engelsk

  - Fransk

  - Tysk

  - Italiensk

  - Spansk

  - Morsmål selvstudie (kun SL)

Gruppe 2

Language acquisition

Lær et nytt språk og språkets kultur så du kan få et nytt perspektiv og måter å kommunisere på.

HL = høyere nivå SL= standardnivå

 • Lær et nytt språk som du har lite eller ingen forkunnskaper i. IB Diploma ab initio kursene introduserer det grammatiske, språklige og kulturelle grunnlaget for språkene og lærer deg å kommunisere og verdsette den rollen språket spiller innenfor andre læringsområder.


  Tilgjengelige IB Diploma språk på EF Academy i New York:

  - Fransk

  - Tysk

  - Mandarin

  - Spansk


  IB Diploma språk tilgjengelig på EF Academy Oxford:

  - Fransk

  - Spansk

 • Forbedrer flyten i et språk som du har litt kjennskap til (2-5 år). IB Diploma Språk B kursene styrker dine eksisterende kommunikasjonsferdigheter og utvider kunnskapen din gjennom studiet av språket, kulturelle tekster og temaer.


  IB Diploma språk tilgjengelig på EF Academy New York:

  - Engelsk

  - Fransk

  - Spansk


  IB Diploma språk tilgjengelig på EF Academy Oxford:

  - Engelsk

  - Fransk

  - Spansk

Gruppe 3

Individuals and societies

Bli en internasjonalt tenkende statsborger og forstå den moderne verden.

HL = høyere nivå SL= standardnivå

 • Lær teorier om bedriftsledelse og evalueringteknikker for virksomheter i lokale og globale kontekster. På dette introduksjonskurset i business managament læres ferdigheter som kritisk tenkning, planlegging og beslutningstaking, samtidig som vi alltid vurderer etiske implikasjoner. Disse ferdighetene kan også brukes i andre sammenhenger.

 • Utvikle en forståelse av økonomiske teorier og modeller i mikro, makro og globale sammenhenger. På dette kurset utforsker du datasett og lærer interaktivt ved å bruke begreper som du har lært i klassen.


  Tilbys kun på EF Academy New York og Oxford.

 • Et omfattende kurs om menneskelig, samfunnsmessig og fysisk geografi. Lær å identifisere trender og mønstre som kan forklare atferd som gjør at deler av verden er annerledes og hva som er likt.


  Tilbys kun på EF Academy New York.

 • Et tverrfaglig kurs som utforsker grunnlaget for politiske begreper som makt, menneskerettigheter, bærekraftig utvikling og fred. Lær gjennom virkelige case-studier og diskuter problemer fra et internasjonalt perspektiv.


  Tilbys ved EF Academy Oxford.

 • Et kurs som dekker århundrer av verdenshistorien og oppfordrer forståelse gjennom sammenligning og undersøkelse av flere perspektiver. Lær hvordan man studerer primære og sekundære kilder, og hvordan man tenker kritisk rundt hendelser i fortid og nåtid.


  Elever på høyere nivå (HL) tar History of America i tillegg til History på standardnivå (SL).

 • Et introduksjonskurs i psykologi om de biologiske, kognitive og sosiokulturelle tilnærmingene til dette fagområdet. Forsk på menneskelig atferd og design eksperimenter for å oppnå egne funn og trekke egne konklusjoner.


  Tilbys kun på EF Academy i New York.

 • Utforsk de grunnleggende spørsmålene som folk har stilt siden tidens begynnelse og deres relevans for vår samtid. Dette faget utvikler kritiske analyse- og evalueringskunnskaper og gir utmerket forberedelse til videre akademiske studier ved universitetet.


  Tilbys ved EF Academy Oxford.

Gruppe 4

Sciences

Forsk på og utfør eksperimenter for å finne løsninger på globale spørsmål ved hjelp av vitenskapelig metode.

HL = høyere nivå SL= standardnivå

 • Et kurs om vitenskapen om livet, med teori og praktisk undersøkelse. Design av eksperimenter, analyse av resultater og formidling av resultatene til andre.

 • Et eksperimentelt naturfagskurs hvor læring skjer gjennom teori og praktisk trening. Kurset er ofte nødvendig å ta for å kunne søke medisin, biokjemi og miljøvitenskap ved universitetet.

 • Et tverrfaglig kurs som utforsker naturlige systemer og sosiale miljøer for å stimulere til en helhetlig tilnærming til miljømessige spørsmål. Dette kurset kan tas for å møte kravene i Gruppe 3: Individuals and societies eller Gruppe 4: Sciences.


  Tilbys kun på EF Academy i New York.

 • Et naturfagskurs som fokuserer på menneskets anatomi, ytelse, psykologi og ernæring. Det faglige styrkes gjennom undersøkende oppgaver hvor du lærer ved å eksperimentere med begrepene du har lært i klassen.


  Tilbys kun på EF Academy i New York.

 • Forstå teorier og funn i kjernen av fysikkfaget og bruk din egen kunnskap til å utforme eksperimenter. Dette kurset dekker faglig innhold og lærer deg hvordan du skal samle inn, analysere, evaluere og undersøke vitenskapelige data.

Gruppe 5

Mathematics

Forstå logikk og matematiske strukturer bak den verden vi lever i.

HL = høyere nivå SL= standardnivå

 • Et kurs som fokuserer på matematiske begreper og å bruke matematisk kunnskap i problemløsning og en rekke forskjellige sammenhenger. Finn ut hvordan du skal løse, rettferdiggjøre og formidle arbeidet i algebra, trigonometri, sannsynlighet, kalkulus og andre matematikk-grener.

 • Lær hvordan du kan løse dagens problemer og anvende matematikk i det moderne liv. Dette kurset dekker preuniversitets emner, inkludert analyse og statistikk.

Gruppe 6

The arts

Utøv din kreativitet og utforske kulturer gjennom kunst.

HL = høyere nivå SL= standardnivå

 • Lær historiske og kulturelle representasjoner av utøvende kunst samtidig som du prøver deg på å utøve, regissere, designe og skape. Utvikle samarbeidsevnene dine og lær selvstendig gjennom denne kunstformen hvor du lærer om deg selv og andre.

 • Engasjer deg kritisk og kreativt med musikk på dette kurset som dekker ulike musikalske kulturer og sammenhenger. Lær å spille dine egen musikalske komposisjoner, tolke andres arbeid og analysere musikalske stilarter.


  Tilbys kun på EF Academy i New York.

 • Få en livslang interesse for visuell kunst og eksperimenter frem din egen stil i forskjellige kunstneriske uttrykk. Dette kurset utforsker kunsthistorie, teknikker og prosesser for å gjøre deg til en god kritiker og en kunstner med erfaring i flere medier.


  Tilbys kun på EF Academy i New York og Pasadena.

 • Få en livslang interesse for visuell kunst og eksperimenter frem din egen stil i forskjellige kunstneriske uttrykk. Dette kurset utforsker kunsthistorie, teknikker og prosesser for å gjøre deg til en god kritiker og en kunstner med erfaring i flere medier.


  Tilbys kun på EF Academy i New York og Pasadena.

NB! Elevene har muligheten til å ta et ekstra kurs fra gruppe 2-5 i stedet for et kurs i kunstfag.

Kurstilbudene endres fra år til år. For vår nåværende liste over kurs, last ned årets IB Diploma-læreplan.

IBs kjerne

IB Diploma kjernekomponenter utfordrer elevene til å bruke kunnskapene og ferdighetene sine også utenfor studiene.

Theory of Knowledge

Ber elevene om å reflektere over kunnskapens natur, og over hvordan vi vet det vi hevder å vite.

 • Måter å oppnå kunnskap på

 • Kritisk tenkning

 • Personlig refleksjon

Extended Essay

En selvstendig, selvstyrt forskningsoppgave som resulterer i en innlevering på 4000 ord.

 • Uavhengig forskning

 • Akademisk skriving

 • Kommunikasjonsferdigheter

Creativity, activity and service

Involverer elevene i en rekke aktiviteter ved siden av deres akademiske studier.

 • Kreativt uttrykk

 • Fysisk aktivitet

 • Frivillig arbeid

Din inngangsbillett til universitetet

Universiteter over hele verden anerkjenner IB Diploma som et program som skaper ambisiøse og talentfulle kandidater. Som elev på EF Academy får du personlig veiledning av din universitetrådgiver om søknadene dine, hjelp i å forberede deg for opptaksintervjuer og hjelp til å skille deg ut fra mengden.

Ett Diploma - mange forskjellige mål

IB kurs + amerikansk High School Diploma

Elever som har en sterk interesse i enkelte fag kan legge til et utvalg av IB-kurs til det amerikanske High School Diploma. Med denne kombinasjonen får elevene IB-sertifikater for hvert fullførte kurs, og trenger ikke å fullføre IB Core.

FAQ - IB Diploma

Her er svarene på noen av de vanligste spørsmålene vi mottar om IB Diploma.