Det amerikanske High School Diploma

Utvikle dine ferdigheter med det amerikanske high school diploma

Alder

14-19

Klassetrinn

10 - 13

Neste opptak

September 2024

Engelsknivå

IELTS 4.5 eller 41/100 på EF sin engelsktest

Varighet

1-4 år

Forberedende kurs tilgjengelig

Læreplanen

Det amerikanske High School Diploma følger en typisk amerikansk læreplan som tilbyr fleksibilitet og bredde i valg av fag. Denne high school-kvalifiseringen gir adgang til universiteter over hele Nord-Amerika og er anerkjent av universiteter over hele verden. Elevene setter sammen sin egen timeplan med en rekke påkrevde og selvvalgte kurs. Kursene er tilgjengelige på forskjellige nivåer, og din Pathway Manager hjelper deg med å foreta et utvalg som passer til ditt læringsnivå og interesser.


På EF Academy er universitetsrådgivning og forberedelse til SAT, ACT, TOEFL og IELTS innebygget i det amerikanske High School Diploma programmet. Når programmet er gjennomført og godkjent, tildeles kandidatene et amerikansk High School Diploma akkreditert av State Department of Education.

8

emner per år

30+

kurs å velge mellom

High School Diploma passer for deg hvis:

Sett sammen din egen amerikanske high school timeplan

Nedenfor er et eksempel på kurs som er tilgjengelig for elever på High School Diploma ved EF Academy. Last ned læreplanen vår for å se den fullstendige listen over kurs som tilbys dette året.

Language and literature

Utforsk en rekke litterære tekster og språkteknikker som kan brukes til forskjellige formål.

 • Elevene utvikler egen skriftforståelse, lærer å argumenter gjennom å lese, analysere og skrive tekster. I tillegg lærer de også å resonere og organisere tekster.

 • Gjennom å lese og analysere en rekke litterære og ikke litterære verk lærer elevene om litterære former og teknikker, samtidig som de forbedrer sine skriveferdigheter. De må fullføre flere skriveoppgaver.

Language acquisition

Få ekstra støtte i engelsk eller lær et ekstra språk for å utvide din kulturelle horisont.

 • Med fokus på alle områder innen engelsk språkutvikling, forbedrer disse fagene studentenes skriveferdigheter. EAL-kurs tilbys på ulike akademiske nivå.

 • Nybegynnere vil bli kjent med språket ved å fokusere på de fire nøkkelområdene i språkopplæring: lytte, tale, lese og skrive. De på et høyere nivå jobber med ordforråd og setningsstruktur skriftlig og muntlig.

 • Avhengig av nivå, vil studentene utvikle grunnleggende ferdigheter i både muntlig og skriftlig mandarin. De vil og forbedre kunnskapen gjennom å lese og skrive flere tekster hvor de fokuserer på riktig grammatikk og utvider ordforrådet sitt.

 • Lær Spansk gjennom å lytte, snakke, lese og skrive språket. I tillegg lærer du om spansk og latinsk kultur og historie. Elever som allerede har grunnkunnskap i språlen utvider ordforrådet sitt og jobber med setningsstruktur skriftlig og muntlig.

Humanities

Studer relevante sosiale, historiske, geografiske og kulturelle emner for å utvide din forståelse av verden, i fortid og i nåtid.

 • Lær mer om forskjellige virksomheters struktur, innovasjon og økonomi, samt den sosioøkonomiske konteksten ulike organisasjoner opererer i. Studentene lærer også hvordan de forskjellige typer næringsorganisasjoner etableres, finansieres og drives, og hvordan deres virksomhet er regulert.

 • Lær mer om hvilke hendelsene som formet historiens gang over hele USA. Les om opprinnelsen, strukturen, systemer og politikken til den amerikanske regjeringen.

 • Lær mer om verdenshistore ved å lese om utviklingen rundt i verden. Les om historiske hendelser fra flere land i verden.

Sciences

Lær om universet gjennom naturfagene og styrk kunnskapen din med praktiske eksperimenter.

 • Studer de vitenskapelige kjerneprinsippene, teoriene og prosessene som styrer levende organismer og biologiske systemer. Å studere biologi gir deg et bredt spekter av muligheter for fremtiden, med muligheter for senere å jobbe innenfor fagområdene landbruk, dyreliv eller forskning.

 • Lær om de grunnleggende konseptene for kjemi, inkludert struktur og tilstander av materie, intermolekylære krefter og reaksjoner. Å studere kjemi er en utmerket måte å forberede seg på å søke medisin, biokjemi eller miljøvitenskap ved universitetet.

 • Bli kjent med begrepene og verktøyene innen informatikk ved å utforske programmeringsspråk og gjøre praktisk arbeid for å designe, skrive og teste dataprogrammer som løser problemer eller utfører oppgaver. Å studere informatikk gir deg et bredt kunnskapsgrunnlag for din fremtidige akademiske og profesjonelle vei. Programmering, for eksempel, brukes på så forskjellige felt som økonomi, lingvistikk, fysikk og arkeologi.

 • Utforsk og undersøke sammenhengene mellom den naturlige verden og analyser miljøproblemer, både de naturlige og menneskeskapte. Dette faget forbereder deg til senere å utforske felt som landbruk, skogbruk, bærekraft og folkehelse, både akademisk og profesjonelt.

 • Utforsk konsepter av systemer, energifelt, kraftinteraksjoner og bevegelseslover. Hvordan disse forholder seg til hverandre på. Fysikk er ofte et forutsetningsfag for å studere ingeniørfag, dataprogrammering og geologi ved universitetet.

Mathematics

Utvikle ferdigheter i logisk og analytisk tenkning for å bli en bedre problemløser.

 • Lær å beherske algebraiske teknikker og få grundig kunnskap om elementære funksjoner og grafene til disse funksjonene. Å studere algebra er en utmerket forberedelse for studenter som er interessert i å ta universitetsstudier innen vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk.

 • Utforsk konseptene, metodene og anvendelsene av differensial- og integralregning. Arbeid med å forstå det teoretiske grunnlaget og løse problemer ved å bruke dine kunnskaper og ferdigheter. Regning er ofte en forutsetning for opptak til de mest selektive høgskolene og universitetene.

 • Lær om naturen til geometriske former og vinkler og deres anvendelser i den virkelige verden. Å studere geometri er en utmerket måte å forberede seg til universitetsstudier i teoretisk fysikk eller ingeniørfag, hvor design er et sentralt aspekt.

The arts

Øv på kreativ tenkning og ditt eget uttrykk gjennom en rekke kunstformer.

 • Lær om visuell kommunikasjon og måtene å uttrykke tanker og ideer på gjennom et bredt spekter av kunstneriske former. Studentene vil være i stand til å formidle sine kreative ideer gjennom visuell kunst samtidig som de øver og forbedrer sine tekniske ferdigheter.

 • Studentene studerer viktige verk gjennom en praktisk tilnærming ved å delta i å bringe dramaproduksjoner til live som skapere, utøvere og scene- og kostymedesignere.

 • Utforsk filmverdenen ved å lære om karakterisering, retoriske strategier, sjangere og filmteknikker fra forskjellige land og kulturer over tid.

 • Enten studenter er interessert i å utvikle låtskrivingsferdighetene sine eller lære mer om Rock-N-Rolls historie, komponere og fremføre musikk eller synge i kor, tilbyr EF Academy en rekke kurs innen musikk.

Kurstilbudene er ikke de samme hvert år. Last ned årets amerikanske High School Diploma læreplan for å se vår nåværende liste over kurs.

Sett sammen ditt eget high school vitnemål

EF Academy Pasadena:

US High School Diploma + AP-kurs

Fullfær ditt US High School Diploma ved å ta favorittfagene dine på et høyere nivå. EF Academy Pasadena tilbyr et utvalg av Advanced Placement (AP)-kurs som kan gi studenter amerikanske høyskolepoeng og skille seg ut i universitetssøknader.

EF Academy New York:

Det amerikanske High School Diploma + IB-kurs

Studenter som ønsker å vise en stor interesse for visse fag kan legge til IB-kurs til US High School Diploma ved EF Academy New York. Med denne kombinasjonen får studentene IB-sertifikater for hvert kurs som er fullført og trenger ikke fullføre IB Core.

Berikelsesplan

Den amerikanske High School Diploma læreplanen omfatter både utenomfaglig læring samt akademiske kurs for å utdanne hele eleven.

Rådgivende

Jevnlige rådgivningmøter i små grupper hvor man får faglig støtte og personlig rådgivning.

 • Organisatoriske evner

 • Sosial og emosjonell utvikling

 • Samfunnsbygging

Kombinasjon av fag

Involverer elevene i en rekke aktiviteter ved siden av deres akademiske studier.

 • Kreativt uttrykk

 • Fysisk aktivitet

 • Tjenestelæring

Helse og velvære

Utvikle en sunn livsstil og et sunt tankesett for å leve et balansert og tilfredsstillende liv.

 • Gymnastikk

 • Mental velvære

 • Selvomsorg

Uteksaminert og klar for universitetet

Som den mest populære high school-kvalifiseringen i USA, er det amerikanske High School Diploma kjent for å utvikle elevene til multitalentfulle, ressurssterke kandidater. På EF Academy får hver elev i tillegg til læreplanen tildelt en universitetsrådgiver som gir personlig tilpassede råd om søknad til universiteter, forberedelse til intervju og hjelp til å fremheve sine styrker.

FAQ - US High School Diploma

Her finner du svarene på de mest stilte spørsmålene om US High School Diploma.