Profil ucznia EF Academy

Każda cecha profilu ucznia EF Academy stanowi istotną część tego, co naszym zdaniem czyni z niego dobrze ukształtowanego obywatela, przygotowanego do funkcjonowania w zglobalizowanym, wielokulturowym świecie.

Uczniowie są przyjmowani do EF Academy na podstawie ideałów zawartych w profilu ucznia EF Academy: Learner, Lider, Scholar oraz Global Citizen.

Learner

 • Myśli krytycznie i zadaje pytania, by lepiej rozumieć

 • Znajduje radość w uczeniu się nowych umiejętności i informacji

 • Podejmuje odpowiedzialne ryzyko, aby pogłębiać wiedzę

 • Uczy się indywidualnie i w grupie

 • Akceptuje błędy, zastanawia się nad nimi i uczy się na nich

Leader

 • Akceptuje nowe zadania i wyzwania

 • Staje w obronie godności innych osób

 • Komunikuje się w jasny sposób

 • Działa na rzecz ochrony naszej planety

 • Inspiruje i współpracuje z innymi

Scholar

 • Angażuje się w bieżące wydarzenia

 • Gromadzi i przetwarza informacje z różnych źródeł

 • Umiejętnie korzysta z rozwijających się technologii

 • Realizuje swoje pasje

 • Myśli zarówno analitycznie, jak i z wyobraźnią

Global citizen

 • Uwzględnia inne punkty widzenia

 • Dyskutuje z szacunkiem z osobami o innych poglądach

 • Wytrwale stawia czoła wyzwaniom

 • Dokonuje pozytywnych zmian w świecie

 • Docenia wzajemne powiązania wszystkich ludzi

Rozpocznij przygodę w szkole średniej

Zrób pierwszy krok w kierunku zmiany swojej edukacji w EF Academy.

Informacje o EF Academy

EF Academy oferuje transformacyjną edukację w szkole średniej i program szkoły z internatem, który daje uczniom możliwość osiągnięcia znakomitych wyników. Ucz się z kolegami i koleżankami z ponad 75 krajów i otwórz się na przyszłość bez granic.