Matura międzynarodowa®
(IB program)

Kształtujemy pewnych siebie obywateli świata, gotowych do podjęcia studiów

Wiek

16-19

Klasy

11-12

Następny nabór

September 2024

Poziom znajomości języka angielskiego

IELTS 5.5 lub 51/100 na teście z

języka angielskiego EF

Czas trwania

2 lat

Program pełnego Dyplomu

i opcje kursów

Program nauczania

Program nauczania w ramach dyplomu International Baccalaureate® (IB) obejmuje sześć przedmiotów, w tym trzy w ramach tzw. podstawy (Core). Uczeń bierze udział w sześciu kursach prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli dyplomu IB, zapewniających szeroki zakres wiedzy w zakresie języków, nauk społecznych, nauk doświadczalnych, matematyki i sztuki.


Program rozwija krytyczne myślenie, aktywne zaangażowanie, umiejętność wyszukiwania informacji i pisania, a przez to przygotowuje ucznia do zadań, jakie czekają go na studiach.

6

grup przedmiotowych

50+

kursów do wyboru

Dyplom IB jest dla Ciebie, jeśli:

Skomponuj własny program IB

Uczniowie wybierają łącznie sześć kursów z następujących grup przedmiotowych – trzy na poziomie rozszerzonym (HL) i trzy na poziomie podstawowym (SL).

Grupa 1

Nauka o języku i literaturze

Uczniowie uczą się doceniać złożoność języka poprzez zgłębianie tekstów w ich kontekstach kulturowych.

(HL) = poziomie rozszerzonym (SL) = poziomie podstawowym

 • Kurs rozwijający umiejętność rozumienia i analizowania w języku angielskim. Obejmuje analizę tekstów literackich i nieliterackich oraz uczy doceniać różne perspektywy, a także wyrażać własny punkt widzenia.

 • Kompleksowy kurs literatury w języku ojczystym ucznia. Obejmuje analizę tekstów literackich reprezentujących różne kultury, gatunki i epoki oraz rozwija umiejętność krytycznego myślenia, komunikacji i prezentacji.


  Języki programu dyplomu IB dostępne w EF Academy Nowy Jork:

  - chiński

  - angielski

  - niemiecki

  - włoski

  - koreański

  - hiszpański

  - rosyjski

  - portugalski

  - wietnamski

  - język ojczysty w ramach nauki własnej (tylko SL)


  Języki programu dyplomu IB dostępne w EF Academy Oxford:

  - angielski

  - francuski

  - niemiecki

  - włoski

  - hiszpański

  - język ojczysty w ramach nauki własnej (tylko SL)

Grupa 2

Nauka języka

Opanowanie nowego języka i odkrywanie jego kultury w celu zdobycia nowej perspektywy i formy komunikacji.

HL = poziomie rozszerzonym SL = poziomie podstawowym

 • Nauka nowego języka, którego uczeń nie znał wcześniej wcale lub jedynie w niewielkim stopniu. Kursy dyplomu IB ab initio przybliżają gramatyczne, językowe i kulturowe podstawy języków oraz uczą porozumiewania się i doceniania wartości języków w odniesieniu do innych dziedzin nauki.


  Języki programu dyplomowego IB dostępne w EF Academy Nowy Jork:

  - francuski

  - niemiecki

  - mandaryński

  - hiszpański


  Języki dyplomu IB dostępne w EF Academy Oxford:

  - francuski

  - hiszpański

 • Poprawa biegłości w języku, który uczeń zna już w pewnym stopniu (2-5 lat nauki). Kursy językowe kategorii B w programie dyplomu IB wzmacniają dotychczasowe umiejętności komunikacyjne ucznia i poszerzają jego wiedzę poprzez zgłębianie tekstów oraz zagadnień językowych i kulturowych.


  Języki programu dyplomu IB dostępne w EF Academy Nowy Jork:

  - angielski

  - francuski

  - hiszpański


  Języki programu dyplomu IB dostępne w EF Academy Oxford:

  - angielski

  - francuski

  - hiszpański

Grupa 3

Jednostki i społeczeństwa

Pomaga uczniom stać się obywatelami o międzynarodowym nastawieniu, rozumiejącymi istotę współczesnego świata.

HL = poziomie rozszerzonym SL = poziomie podstawowym

 • Uczniowie poznają teorie zarządzania w biznesie i techniki oceny dla przedsiębiorstw w kontekście lokalnym i globalnym. Ten kurs wprowadzający do nauki o biznesie uczy umiejętności, które można wykorzystać w praktyce, takich jak krytyczne myślenie, planowanie i podejmowanie decyzji, zawsze z uwzględnieniem konsekwencji etycznych.

 • Pomaga w zrozumieniu teorii i modeli ekonomicznych w kontekście mikro, makro i globalnym. Kurs ten umożliwia uczniom poznawanie zbiorów danych i naukę interaktywną poprzez zastosowanie pojęć nauczanych w klasie.


  Dostępny tylko w EF Academy Nowy Jork i Oxford

 • Kompleksowy kurs obejmujący geografię człowieka oraz geografię społeczną i fizyczną. Uczniowie dowiadują się, jak rozpoznawać trendy i wzorce, aby wyjaśnić zachowania, które sprawiają, że poszczególne części świata są od siebie różne i do siebie podobne.


  Dostępny tylko w EF Academy Nowy Jork.

 • Interdyscyplinarny kurs, który bada podstawy koncepcji politycznych, w tym władzy, praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i pokoju na świecie. Nauka odbywa się w oparciu o studiowanie prawdziwych przypadków i debatę nad zagadnieniami z perspektywy międzynarodowej.


  Dostępny tylko w EF Academy Oxford.

 • Kurs, który obejmuje stulecia historii świata i zachęca do zrozumienia poprzez porównywanie i badanie wielu punktów widzenia. Uczniowie dowiadują się, jak badać źródła pierwotne i wtórne, a także krytycznie myśleć o wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości.


  Uczniowie na poziomie rozszerzonym oprócz ukończenia kursu historii na poziomie podstawowym uczęszczają na zajęcia z historii obu Ameryk.

 • Kurs wprowadzający do psychologii obejmujący biologiczne, poznawcze i społeczno-kulturowe podejście do tego kierunku studiów. Uczniowie przeprowadzają badania nad ludzkim zachowaniem i projektują eksperymenty, aby dojść do własnych ustaleń i wniosków.


  Dostępny tylko w EF Academy Nowy Jork.

 • Explore the fundamental questions that people have been asking since the beginning of time and their relevance to our contemporary world. This course develops critical analysis and evaluation skills and provides excellent preparation for further academic study at university.


  Offered only at EF Academy Oxford.

Grupa 4

Nauki ścisłe

Uczniowie prowadzą badania i eksperymenty w celu znalezienia rozwiązań globalnych problemów przy użyciu metody naukowej.

HL = poziomie rozszerzonym SL = poziomie podstawowym

 • Kurs nauki o życiu, który łączy w sobie teorię i badania naukowe z praktyką badawczą. Uczniowie projektują eksperymenty, analizują wyniki i przedstawiają swoje ustalenia innym.

 • Kurs nauki doświadczalnej, w ramach którego nauka odbywa się w oparciu o teorię i praktykę. Często jest to przedmiot wymagany do ubiegania się o przyjęcie na studia medyczne, biochemiczne i na kierunku ochrony środowiska.

 • Interdyscyplinarny kurs, który bada systemy naturalne i środowiska społeczne w celu promowania jednolitego podejścia do kwestii ochrony środowiska. Kurs ten można ukończyć w celu spełnienia wymagania dla Grupy: Jednostki i społeczeństwa lub Grupy 4: Nauki ścisłe.


  Oferowane tylko w EF Academy w Nowym Jorku.

 • Kurs z dziedziny nauk ścisłych koncentrujący się na anatomii człowieka, sprawności, psychologii i odżywianiu. Nauka akademicka jest wzbogacona o zadania badawcze, w ramach których uczeń eksperymentuje z pojęciami poznawanymi w klasie.


  Oferowane tylko w EF Academy w Nowym Jorku.

 • Uczniowie poznają najważniejsze teorie i odkrycia w dziedzinie fizyki oraz wykorzystują własną wiedzę do projektowania eksperymentów. Kurs ten obejmuje treści akademickie i uczy jak zbierać, analizować, oceniać i badać dane naukowe.

Grupa 5

Matematyka

Uczniowie poznają logikę i struktury matematyczne stojące za światem, w którym żyjemy.

HL = poziomie rozszerzonym SL = poziomie podstawowym

 • Kurs, który koncentruje się na pojęciach matematycznych oraz zastosowaniu wiedzy do szeregu problemów i kontekstów. Uczniowie dowiadują się, jak rozwiązywać, uzasadniać i komunikować swoją pracę w dziedzinie algebry, trygonometrii, rachunku prawdopodobieństwa, rachunku różniczkowego i innych dziedzinach matematyki.

 • Uczniowie dowiadują się, jak rozwiązywać współczesne problemy i stosować matematykę poza kontekstem akademickim. Kurs ten obejmuje tematykę przeduniwersytecką, w tym rachunek różniczkowy i statystykę.

Grupa 6

Sztuka

Uczniowie rozwijają swoją kreatywność i poznają kultury poprzez sztukę.

HL = poziomie rozszerzonym SL = poziomie podstawowym

 • Uczniowie poznają historię i kulturowe wyrazy sztuki scenicznej, próbując swoich sił w występach, reżyserii, projektowaniu i tworzeniu. Kurs pozwala rozwinąć umiejętność współpracy i samodzielnego uczenia się poprzez sztukę, w ramach której uczniowie lepiej poznają samych siebie i inne społeczności.

 • Ten kurs pozwala uczniom zaangażować się krytycznie i twórczo w muzykę. Jego zakres obejmuje różne kultury i konteksty muzyczne. Uczniowie dowiadują się, jak wyrażać swoje własne kreacje muzyczne, interpretować pracę innych i analizować style muzyczne.


  Dostępny tylko w EF Academy Nowy Jork.

 • Kurs uczy zamiłowania do sztuk wizualnych i pozwala na eksperymenty w celu odkrycia własnego stylu ekspresji artystycznej. W ramach kursu uczniowie zgłębiają historię sztuki, techniki i procesy, dzięki czemu stają się świadomymi krytykami i artystami z doświadczeniem w wielu mediach.


  Oferowane tylko w EF Academy w Nowym Jorku i Pasadena.

 • Kurs uczy zamiłowania do sztuk wizualnych i pozwala na eksperymenty w celu odkrycia własnego stylu ekspresji artystycznej. W ramach kursu uczniowie zgłębiają historię sztuki, techniki i procesy, dzięki czemu stają się świadomymi krytykami i artystami z doświadczeniem w wielu mediach.


  Oferowane tylko w EF Academy w Nowym Jorku i Pasadena.

Uwaga: uczniowie mają możliwość udziału w jednym dodatkowym kursie z grup 2-5 zamiast kursu ze sztuki.

Oferta kursów może ulec zmianie. Aby zapoznać się z aktualną listą kursów, pobierz tegoroczny program nauczania w programie dyplomu IB.

Podstawa IB (Core)

Elementy podstawy w programie dyplomowym IB zachęcają uczniów do wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności poza zgłębianymi przedmiotami.

Teoria wiedzy

Skłania uczniów o zastanowienie się nad naturą wiedzy i nad tym, skąd wiemy to, co twierdzimy, że wiemy.

 • Sposoby poznawcze

 • Myślenie krytyczne

 • Osobista refleksja

Praca badawcza

Niezależna, samodzielna praca badawcza, w wyniku której powstaje praca o objętości 4000 słów.

 • Niezależne wyszukiwanie informacji

 • Pisanie akademickie

 • Umiejętności komunikacyjne

Kreatywność, aktywność, służba społeczna

Angażuje uczniów w szereg aktywności obok pracy naukowej.

 • Ekspresja twórcza

 • Aktywność fizyczna

 • Nauka poprzez służbę

Twój paszport na studia

Uniwersytety na całym świecie uznają Dyplom IB za program, który kształtuje ambitnych i utalentowanych absolwentów. Uczniowie EF Academy mają wyznaczonego doradcę uniwersyteckiego, który udziela im indywidualnych wskazówek dotyczących procesu aplikacji na studia, przygotuje ich do rozmów kwalifikacyjnych i pomaga wyróżnić się w tłumie.

Jeden dyplom IB – wiele różnych celów

Kursy IB + Matura amerykańska

Uczniowie, którzy chcą wykazać się żywym zainteresowaniem określonymi przedmiotami, mogą dodać wybrane kursy IB do matury amerykańskiej. Dzięki temu połączeniu, uczniowie otrzymują certyfikaty IB za każdy ukończony kurs i nie muszą realizować całej podstawy IB.

Najczęściej zadawane pytania – dyplom IB

Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat dyplomu IB.