Dyplom amerykańskiego liceum

Uwolnij swój prawdziwy potencjał, kończąc amerykańskie liceum

Wiek

14-19

Klasy

9-12

Następny nabór

September 2024

Poziom znajomości języka angielskiego

IELTS 4.5 lub 41/100 na teście z języka angielskiego EF

Czas trwania

1 - 4 lat

Możliwość kursu

przygotowawczego

Program nauczania

Program matury amerykańskiej opiera się na nauczaniu w stylu amerykańskim, który oferuje elastyczność i szeroki zakres opcji przedmiotowych. Dyplom amerykańskiej szkoły średniej otwiera drzwi na uczelnie w całej Ameryce Północnej i jest powszechnie uznawany przez uniwersytety na całym świecie. Uczniowie tworzą własny plan zajęć wybierając z szeregu kursów obowiązkowych i fakultatywnych. Kursy są dostępne na różnych poziomach zaawansowania, a doradca ścieżki rozwoju pomaga dokonać wyboru odpowiadającego poziomowi i zainteresowaniom ucznia.


W EF Academy doradztwo uniwersyteckie oraz przygotowanie do egzaminów SAT, ACT, TOEFL i IELTS są ujęte w programie matury amerykańskiej. Po pomyślnym ukończeniu tego programu absolwenci otrzymują dyplom amerykańskiej szkoły średniej akredytowany przez Stanowy Departament Edukacji.

8

przedmiotów w

ciągu roku

30+

kursów do

wyboru

Matura amerykańska jest dla Ciebie, jeśli:

Stwórz własny program zajęć w amerykańskim liceum

Poniżej znajduje się przykład kursów dostępnych dla uczniów uczących się do matury amerykańskiej w EF Academy. Pobierz program nauczania, aby zobaczyć pełną listę kursów oferowanych w tym roku.

Język i literatura

Poznaj szereg tekstów literackich i technik językowych do różnych celów i odbiorców.

 • Uczniowie rozwijają umiejętność rozumienia tekstów pisanych poprzez czytanie, analizowanie i pisanie tekstów, a także poznają umiejętność argumentowania, organizacji i stylu.

 • Czytając i analizując różnorodne dzieła literackie i nieliterackie, uczniowie poznają formy i techniki literackie, a także doskonalą swoje umiejętności pisania poprzez wykonywanie zadań i tworzenie esejów.

Nauka języka

Uczniowie otrzymują dodatkowe wsparcie w zakresie języka angielskiego lub uczą się dodatkowego języka, aby poszerzyć swoje horyzonty kulturowe.

 • Koncentrując się na wszystkich obszarach rozwoju języka angielskiego, przedmioty te poprawiają biegłość uczniów i umiejętność pisania. Kursy EAL oferowane są na różnych poziomach.

 • Początkujący zapoznają się z językiem, skupiając się na czterech kluczowych obszarach nauki języka: słuchaniu, mówieniu, czytaniu i pisaniu. Bardziej zaawansowani uczniowie poszerzą swoją wiedzę i wykorzystają słownictwo i strukturę zdań zarówno w mowie, jak i piśmie.

 • W zależności od poziomu, uczniowie rozwiną podstawowe umiejętności zarówno w mowie, jak i piśmie lub poprawią znajomość języka, czytając i pisząc różnorodne teksty, stosując poprawną gramatykę i poszerzając zasób słownictwa.

 • Ucz się hiszpańskiego poprzez słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie w języku, a także poznawanie wpływów kulturowych i historii dziedzictwa hiszpańskiego i latynoskiego. Bardziej zaawansowani uczniowie poszerzą swoją wiedzę i wykorzystają słownictwo i strukturę zdań zarówno w mowie, jak i piśmie.

Nauki humanistyczne

Uczniowie zgłębiają istotne tematy społeczne, historyczne, geograficzne i kulturowe, aby pogłębić swoje rozumienie świata (przeszłości i teraźniejszości).

 • Zrozum struktury biznesu, znaczenia innowacji i zmian, a także kontekstu społeczno-gospodarczego, w którym działają różne organizacje. Uczniowie dowiadują się również, w jaki sposób są tworzone, finansowane i prowadzone główne rodzaje organizacji biznesowych oraz jak ich działalność jest regulowana.

 • Poznaj ważne wydarzenia, które ukształtowały bieg historii w Stanach Zjednoczonych, badając pochodzenie, strukturę, koncepcje i politykę rządu i systemów politycznych USA.

 • Zbadaj historię z perspektywy globalnej, ucząc się o wydarzeniach na całym świecie poznając je z różnych punktów widzenia.

Nauki ścisłe

Uczniowie poznają wszechświat poprzez nauki ścisłe i utrwalają swoją wiedzę za pomocą praktycznych eksperymentów.

 • Zapoznaj się z podstawowymi zasadami naukowymi, teoriami i procesami rządzącymi żywymi organizmami i systemami biologicznymi. Uczenie się biologii daje szerokie możliwości na przyszłość, z perspektywą późniejszej pracy w dziedzinie rolnictwa, środowiska lub usług laboratoryjnych.

 • Poznaj podstawowe pojęcia chemii, w tym strukturę i stany materii, siły międzycząsteczkowe i reakcje. Uczenie się chemii to doskonały sposób na przygotowanie się do studiów medycznych, biochemicznych lub środowiskowych.

 • Zapoznaj się z pojęciami i narzędziami informatyki, poznając język programowania i wykonując zadania praktyczne z zakresu projektowania, pisania i testowania programów komputerowych. Uczenie się informatyki da Tobie doskonałą bazę wiedzy do przyszłej ścieżki akademickiej i zawodowej. Programowanie, na przykład, jest wykorzystywane w tak różnych dziedzinach, jak ekonomia, językoznawstwo, fizyka czy archeologia.

 • Eksploruj i badaj wzajemne powiązania świata przyrody i analizuj problemy środowiskowe, zarówno naturalne, jak i spowodowane przez człowieka. Ten przedmiot przygotuje Cię do późniejszego zgłębiania dziedzin, takich jak rolnictwo, leśnictwo, zrównoważony rozwój i zdrowie publiczne, zarówno na poziomie akademickim, jak i zawodowym.

 • Poznaj koncepcje systemów, pól energii, interakcji sił i praw ruchu oraz ich wzajemnego powiązania. Fizyka jest często przedmiotem wymaganym na studia inżynierskie, informatyczne czy geologiczne.

Matematyka

Uczniowie rozwijają umiejętność rozumowania i analitycznego myślenia, aby skuteczniej rozwiązywać problemy.

 • Rozwijanie znajomości technik algebraicznych i funkcji podstawowych oraz wykresów tych funkcji. Uczenie się algebry jest doskonałym przygotowaniem dla uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach ścisłych, technicznych, inżynieryjnych i matematycznych.

 • Poznaj koncepcje, metody i zastosowania rachunku różniczkowego i całkowego. Pracuj nad zrozumieniem podstaw teoretycznych i rozwiązywaniem problemów, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności. Rachunek jest często warunkiem przyjęcia do najlepszych szkół wyższych i uniwersytetów.

 • Poznaj naturę geometrycznych kształtów i kątów oraz ich zastosowania w świecie rzeczywistym. Uczenie się geometrii to doskonały sposób na przygotowanie się do studiów uniwersyteckich z fizyki teoretycznej lub inżynierii, gdzie projektowanie jest kluczowym aspektem.

Sztuka

Uczniowie rozwijają zdolność kreatywnego myślenia i ekspresji za pomocą różnych mediów artystycznych.

 • Dowiedz się o rozwoju komunikacji wizualnej oraz sposobach wyrażania myśli i idei poprzez szeroką gamę form artystycznych. Uczniowie będą mogli realizować kreatywne pomysły poprzez sztukę wizualną, jednocześnie ćwicząc i doskonaląc swoje umiejętności techniczne.

 • Uczniowie poznają ważne dzieła poprzez praktyczne podejście, uczestnicząc w realizacji produkcji teatralnych jako twórcy, wykonawcy oraz projektanci scen i kostiumów.

 • Poznaj świat produkcji filmowej, poznając charakterystykę, strategie retoryczne, gatunki i techniki filmowe z różnych krajów i kultur na przestrzeni czasu.

 • Niezależnie od tego, czy uczniowie są zainteresowani rozwijaniem swoich umiejętności pisania piosenek, czy poznaniem historii rock-n-rolla, komponowania i wykonywania muzyki lub śpiewania w chórze, EF Academy oferuje szereg kursów z dziedziny muzyki.

Oferta kursów może ulec zmianie. Aby zapoznać się z aktualną listą kursów, pobierz tegoroczny program nauczania programu matury amerykańskiej.

Dostosuj swój licealny program nauczania

EF Academy Pasadena:

Dyplom amerykańskiej szkoły średniej + kursy AP

Uzupełnij dyplom amerykańskiej szkoły średniej, realizując ulubione przedmioty na wyższym poziomie. EF Academy Pasadena oferuje szereg przedmiotów Advanced Placement (AP), które mogą zapewnić uczniom punkty do rekrutacji w Stanach Zjednoczonych i wyróżnić się w aplikacjach uniwersyteckich.

EF Academy New York:

Matura amerykańska + kursy IB

Studenci, którzy interesują się bardziej niektórymi przedmiotami, mogą dodać przedmioty IB do amerykańskiego dyplomu szkoły średniej w EF Academy New York. Dzięki tej kombinacji uczniowie otrzymują certyfikaty IB za każdy ukończony przedmiot i nie muszą realizować pełnego programu IB.

Program zajęć pozalekcyjnych

Program matury amerykańskiej obejmuje zajęcia pozalekcyjne, jak również kursy akademickie mające na celu kompleksowe kształcenie ucznia.

Doradztwo

Regularne spotkania w małych grupach w celu uzyskania wsparcia akademickiego i osobistego doradztwa

 • Umiejętności organizacyjne

 • Rozwój społeczny i emocjonalny

 • Budowanie społeczności

Nauka pozaprogramowa

Oprócz nauki uczniowie angażują się w szereg zajęć.

 • Ekspresja twórcza

 • Aktywność fizyczna

 • Nauka poprzez służbę społeczną

Zdrowie i dobre samopoczucie

Uczniowie poznają zasady zdrowego stylu życia i sposobu myślenia, które pomogą im prowadzić zrównoważone, satysfakcjonujące życie.

 • Wychowanie fizyczne

 • Dobre samopoczucie psychiczne

 • Dbanie o siebie

Absolwenci są gotowi do podjęcia studiów

Jako najpopularniejszy dyplom szkoły średniej w USA, matura amerykańska słynie z tego, że kształtuje zaradnych absolwentów mogących wykazać się licznymi uzdolnieniami. W EF Academy uzupełniamy program nauczania, przydzielając każdemu uczniowi doradcę uniwersyteckiego, który udziela spersonalizowanych porad dotyczących procesu aplikacji, przygotowuje ucznia do rozmów kwalifikacyjnych i pomaga ukazać uczelniom mocne strony ucznia.

Najczęściej zadawane pytania – Amerykańskie liceum

Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat matury amerykańskiej.