หลักสูตร A-Level

วุฒิมัธยมปลายตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษดั้งเดิมที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

อายุ

16-19 ปี

เกรด

11-12 ปี

เปิดรับสมัครรอบถัดไป

September 2024

ระดับภาษาอังกฤษ

IELTS 5.5 หรือ 54/100 จากการทดสอบภาษาอังกฤษ EF

ระยะเวลา

2 ปี

เหมาะสำหรับการสมัครเรียนต่อ

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

หลักสูตร

หลักสูตร A-Level เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ทราบชัดเจนว่าตนเองต้องการจะศึกษาต่อด้านไหน

และมุ่งที่จะศึกษาทางวิชาการในระดับสูงสุดในด้านนั้นๆ โดยนักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียน 3 หรือ 4 วิชา

รวมกัน ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะคอยช่วยเหลือและแนะนำการเลือกวิชาที่เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนในวิชาที่

สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และเป้าหมายด้านอาชีพที่สนใจในอนาคต

โดยหลักสูตร A-Levelของ EF Academy ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่สำคัญที่นักเรียนสามารถ

สนุกสนานไปกับการเรียน อันได้แก่ กิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ การเข้ารับการแนะแนวเพื่อเตรียมตัวเข้าต่อ

มหาวิทยาลัย และการเตรียมพร้อมสอบ IELTS เป็นต้น

หลักสูตร A-Level เหมาะกับคุณถ้า:

เลือกและสร้างตารางเรียน
A-Level ที่เหมาะกับคุณ

ผู้ให้คำปรึกษาของเราจะช่วยนักเรียนเลือกชุดวิชาของ A-Level ที่เหมาะสมเพื่อรับประกันโอกาสที่ดีที่สุดที่มหาวิทยาลัยชั้นนำจะตอบรับในสาขาที่ศึกษา

วิชาเรียน A-Level

ชีววิทยา

ธุรกิจศึกษา

เคมี

เศรษฐศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ฟิสิกส์

จิตวิทยา

ศิลปะ

การเตรียมสอบภาษาอังกฤษ/IELTS

วิชาเรียนที่เปิดสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้คุณสามารถดาวน์โหลดวิชาที่เปิดสอนในปีนี้ได้

การเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย

การมีคะแนนผลสอบที่ยอดเยี่ยมถือเป็นส่วนสำคัญในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน และการเตรียมสอบเองก็ถือ

เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นักเรียนต้องทำ โดยที่ EF Academy นักเรียนจะได้เข้าพบปะกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา

และแนะแนวเส้นทางการศึกษาทั้งแบบตัวต่อตัวไปจนถึงกลุ่มเรียน มีการพบปะอย่างสม่ำเสมอ มีชั้นเรียนติว IELTS/TOEFL

ช่วงสุดสัปดาห์ โดยเราจะคอยช่วยเหลือและสนุบสนุนนักเรียนในทุกๆด้านเพื่อช่วยให้คุณเตรียมสอบและยื่นใบสมัครที่โดดเด่นให้แก่

มหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าหมายไว้

คุณครูและทีมงานช่วยให้ผมเข้าใจและเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี จากความช่วยเหลือและสนุบสนุนนี้บวกกับความตั้งใจของผมเอง ทำให้ผมได้คะแนน A*A*AA ในการสอบ A-Level

Bernard

ฮ่่องกง – EF Academy Oxford