EF Academy New York

โรงเรียนมัธยมนานาขาติเอกชนที่มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนทั่วโลก และเตรียมพร้อมสำหรับการคว้าโอกาสในอนาคต

โรงเรียนมัธยมนานาชาติเอกชน

อายุ 14 - 19 ปี

เกรด 9 - 12

วุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกา

วุฒิ IB

ใช้ชีวิตในแคมปัสร่วมกับเพื่อนๆ

จาก 75+ สัญชาติ

45 นาทีจาก

New York City

สัดส่วนนักเรียนต่อเจ้าหน้าที่ 7:1

ข่าวสารของโรงเรียน

การเรียนระดับมัธยมปลายแบบองค์รวม

วิธีการเรียนรู้แบบรอบด้านของเรา คือการผสมผสานคอร์สวิชาการระดับโลก เข้ากับโปรแกรมกิจกรรมเสริมที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยพัฒนาความอยากรู้อยากเห็น การเปิดใจ และการเป็นผู้เรียนที่มีประสบการณ์ชีวิต

ด้านวิชาการ

โปรแกรมการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลของเรา จะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร การคิดเชิงวิพากษ์ และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับอนาคต ซึ่งจะเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมสำหรับการประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัย ในชีวิตการทำงาน


  • วุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกา

  • วุฒิ International Baccalaureate® (IB)

กิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน จะช่วยเพิ่มขอบเขตการเรียนรู้ โดยพัฒนาการตระหนักรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกรอบความคิดหลักทางการศึกษา

  • 120+ คลับและกิจกรรม

  • 8 ทีมกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย

  • ทัศนศึกษาและกิจกรรมนอกสถานที่รายสัปดาห์

ชีวิตในแคมปัส

ใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนจากทั่วโลก และพัฒนาทักษะการพึ่งพาตนเอง ในชุมชนโรงเรียนนานาชาติที่ปลอดภัยและอบอุ่น


  • แคมปัสขนาด 97 เอเคอร์

  • ชั้นเรียนและพื้นที่การเรียนรู้กว้างขวาง

  • 3 ห้องโถงในหอพักแบบโมเดิร์น

คำกล่าวต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียนของเรา

ฉันยินดีที่ได้ต้อนรับพวกคุณสู่ EF Academy New York โรงเรียนที่จะมอบการศึกษาระดับมัธยมปลายสไตล์อเมริกาที่เพียบพร้อมให้กับคุณ ในบริบทระดับนานาชาติ

หนึ่งวันธรรมดาที่ EF Academy New York

ลองอ่านชีวิตประจำวันในหนึ่งวันที่โรงเรียนมัธยมในนิวยอร์กของเราดู

ชีวิตของนักเรียนในนิวยอร์ก

คำถามที่พบบ่อย – EF Academy New York

นี่คือคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยบางส่วนเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมนานาชาติของเรา