ข่าวสารของโรงเรียน

ทรัพยากร

ดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลสื่อสารที่สำคัญเกี่ยวกับโรงเรียนได้จากด้านล่าง

US Health Protocol

School year 22-23

US High School Diploma Overview

School year 21-22

IB Diploma Overview

School year 21-22

EF Academy Student Profile

School year 22-23

EF Academy Graduate Profile

School year 22-23

Student Handbook New York

School year 22-23

IB Assessment Deadline Policy

School year 22-23

Student Calendar

School year 22-23

EF Academy Agreement

School year 22-23

Clubs and Activities

School year 22-23