ข่าวสารของโรงเรียน

ทรัพยากร

ดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลสื่อสารที่สำคัญเกี่ยวกับโรงเรียนได้จากด้านล่าง

EF Academy Agreement

School year 22-23

US High School Diploma Overview

School year 23-24

IB Diploma Overview

School year 23-24

EF Academy Student Profile

School year 23-24

EF Academy Graduate Profile

School year 22-23

Student Handbook New York

School year 23-24

IB Assessment Deadline Policy

School year 22-23

Student Calendar

School year 23-24

Student Calendar

School year 24-25

Clubs and Activities

School year 22-23