กิจกรรมเสริม

ผู้ประสานงานกิจกรรมและครูของเรามุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และเติบโตนอกชั้นเรียน เรามีชมรมมากมายเพื่อให้ครอบคลุมเกือบทุกความสนใจและบางชมรมก็มีนักเรียนเป็นผู้นำ กิจกรรมประจำสัปดาห์และการทัศนศึกษาในช่วงสุดสัปดาห์หมายความว่าคุณจะมีโอกาสมากมายในการดึงแรงบันดาลใจและพัฒนาหรือค้นหาพรสวรรค์ของคุณ

30+

คลับและกิจกรรม

75+

กิจกรรมนอกสถานที่

เปิดโลกของคุณ

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง คือการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ โปรแกรมกิจกรรมเสริมที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมนานาชาติของเรา จะสนับสนุนให้นักเรียนได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้และต่อยอด ด้วยการทำกิจกรรมที่สนุกและมีการโต้ตอบระหว่างกัน

STEM

ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ คุณจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบหุ่นยนต์ การแข่งขันคณิตศาสตร์ และใช้จินตนาการของคุณ

กีฬา

ทำให้ได้ตามเป้าหมาย ท้าเพื่อนให้แข่งวิ่งหรือเป็นผู้นำทีมแข่งขันกีฬาที่หลากหลายให้ได้ชัยชนะทั้งในคอร์ท สนาม หรือลู่ที่ EF Academy

การเป็นอาสาสมัครและการเป็นผู้นำ

ช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชนรอบโรงเรียนหรือเป็นผู้นำในคณะกรรมการนักเรียนเพื่อช่วยเหลือและให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนได้มีบทบาทด้วย

ธุรกิจ

ในชมรมและกิจกรรมที่เน้นทางด้านธุรกิจ คุณสามารถใช้สิ่งที่เรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา ควบคุมโครงการ หรือเปลี่ยนความคิดให้เป็นความจริง

ละคร ดนตรี และศิลปะ

สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะของตนเองและจัดแสดงในห้องโถงที่โรงเรียนประจำของเรา หรือค้นหาแรงบันดาลใจที่งานนิทรรศการ การแสดงละคร และการแสดงต่างๆ ในเมือง

การไปทัศนศึกษา

ไปเที่ยวลอนดอนกับครูและเพื่อนร่วมชั้นที่น่าตื่นเต้นซึ่งคุณจะได้รับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุดในประเทศที่คุณอาศัยอยู่

คลับ

คลับหลังเลิกเรียน ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของประสบการณ์ในโรงเรียนมัธยมนานาชาติ และมีส่วนช่วยในการพัฒนามิตรภาพและทักษะต่างๆ ได้อย่างมากมาย ตารางกิจกรรมคลับแบบเต็มวันของเรา ช่วยให้คุณสามารถทำกิจกรรมที่หลากหลายได้ในแต่ละวันของสัปดาห์ หรือจะตั้งคลับเพื่อสร้างผลงานของตัวคุณเองก็ได้

กิจกรรมนอกสถานที่และการทัศนศึกษา

ตลอดปีการศึกษาคุณจะมีโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โรงละครและหอศิลป์ในอ็อกซ์ฟอร์ดรวมถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ Begbroke และงาน Mini BMW เนื่องจากลอนดอนอยู่ใกล้มากนักเรียนจึงไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์อังกฤษเป็นประจำ

*เนื่องจาก COVID-19 ระเบียบวิธีการดูแลสุขภาพอย่างเข้มงวดของเรา อาจส่งผลให้กิจกรรมที่โรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้ ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบวิธีการดูแลสุขภาพในสหราชอาณาจักรของเรา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ทำความรู้จักเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EF Academy Oxford