ข่าวสารของโรงเรียน

ทรัพยากร

ดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลสื่อสารที่สำคัญเกี่ยวกับโรงเรียนได้จากด้านล่าง

Student Handbook

School year 23-24

A-Level Program Overview

School year 22-23

IB Diploma Overview

School year 22-23

EF Academy Agreement

School year 23-24