วุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกา

ปลดล็อคศักยภาพที่แท้จริงของคุณ ด้วยวุฒิมัธยมอเมริกา

อายุ

14 - 19 ปี

เกรด

9-12

เปิดรับสมัครรอบถัดไป

September 2022

ระดับภาษาอังกฤษ

IELTS 4.5 หรือ 41/100 จากการทดสอบภาษาอังกฤษ EF

ระยะเวลา

1-4 ปี

มีคอร์สเตรียมความพร้อม

หลักสูตร

วุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกา จะใช้หลักสูตรสไตล์อเมริกัน ที่มีตัวเลือกวิชายืดหยุ่นและหลากหลาย วุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกันนี้ จะเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทุกแห่งในอเมริกาเหนือ และยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากมหาวิทยาลัยนานาชาติทั่วโลกอีกด้วย นักเรียนสามารถออกแบบตารางเรียนของตัวเองได้จากกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือกที่หลากหลาย คอร์สต่างๆ จากมีให้เลือกในหลากหลายระดับความยาก โดย Pathway Manager ของคุณ จะคอยช่วยคุณตัดสินใจเลือกคอร์สที่ตรงกับระดับความรู้และความสนใจของคุณ


ที่ EF Academy เรามีระบบแนะแนวเข้ามหาวิทยาลัย และการเตรียมสอบ SAT, ACT, TOEFL และ IELTS อยู่ในโปรแกรมวุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกาด้วย เมื่อจบจากโปรแกรมนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกา ซึ่งผ่านการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของรัฐ

8

วิชาต่อปี

30+

คอร์สให้เลือกลงเรียน

วุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกาจะเหมาะกับคุณในกรณีที่:

ออกแบบตารางเรียนมัธยมปลายอเมริกันของคุณ

ตัวอย่างด้านล่างคือคอร์สที่นักเรียนวุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกาที่ EF Academy สามารถเลือกเรียนได้ ดาวน์โหลดหลักสูตรของเรา เพื่อดูรายชื่อคอร์สทั้งหมดที่เปิดสอนในปีนี้

ภาษาและวรรณกรรม

ศึกษาข้อความในวรรณกรรมและเทคนิคด้านภาษาต่างๆ มากมาย ที่ใช้ในวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ทั้งในภาษาถิ่นของคุณหรือภาษาที่คุณเชี่ยวชาญ

ภาษาอังกฤษและองค์ประกอบ

งานประพันธ์ภาษาอังกฤษ

ศิลป์ภาษาอังกฤษ

วรรณกรรมโลก

ภาษาจีน

ภาษาเวียดนาม

เรียนภาษาใหม่

รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในการเรียนภาษาอังกฤษ หรือเรียนเพิ่มอีกภาษา เพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของคุณ

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาสเปน

ภาษาจีน

ห้องทรัพยากร EAL

เรียนอังกฤษในรูปแบบภาษาเพิ่มเติม (EAL)

การอ่านและเขียนแบบมีผู้แนะนำสำหรับ EAL

มนุษยศาสตร์

ศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางสังคม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับโลก ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ประวัติและวัฒนธรรมอเมริกัน

ธุรกิจศึกษา

รากฐานการเรียนและความรู้ (FOLK)

ประวัติศาสตร์และการเมืองโลก

ศตวรรษที่ 20

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิศาสตร์โลก

วิทยาศาสตร์

เรียนรู้เกี่ยวกับจักรวาลของเรา ผ่านวิทยาศาสตร์ และตกผลึกความรู้ของคุณด้วยการทดลองที่ให้ประสบการณ์ตรง

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์องค์รวม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เคมี

ระบบสิ่งแวดล้อมและสังคม

ฟิสิกส์

คณิตศาสตร์

พัฒนาทักษะการใช้เหตุผลและการคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อการเป็นนักแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น

พีชคณิต

แคลคูลัส

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

เรขาคณิต

เตรียม-พีชคณิต

เตรียม-แคลคูลัส

ศิลปะ

พัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกผ่านสื่อเชิงศิลป์หลากหลายรูปแบบ

ศิลปะและการออกแบบ

คณะประสานเสียง

นิเทศศาสตร์

การละคร

ภาพยนตร์

ประวัติศาสตร์ร็อคแอนด์โรล

ดนตรี

แต่งเพลง

คอร์สที่เปิดสอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ หากต้องการดูรายชื่อคอร์สปัจจุบันของเรา โปรดดดาวน์โหลดหลักสูตรวุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกาประจำปีนี้

หลักสูตรเสริม

หลักสูตรของวุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกา จะมีการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรร่วม รวมทั้งคอร์สทางวิชา เพื่อให้ความรู้นักเรียนได้อย่างครอบคลุมที่สุด

การให้คำปรึกษา

การประชุมกลุ่มขนาดเล็กเป็นประจำ เพื่อให้การสนับสนุนทางการเรียน และแนะแนวแบบส่วนบุคคล

  • ทักษะการจัดระเบียบ

  • การพัฒนาทางสังคมและอารมณ์

  • การสร้างชุมชน

ความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรม การบริการ

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการเรียนวิชาการ

  • แสดงออกความคิดสร้างสรรค์

  • กิจกรรมออกกำลังกาย

  • การเรียนรู้เกี่ยวกับงานบริการ

สุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี

การพัฒนาไลฟ์สไตล์ที่เน้นสุขอนามัย และแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและเติมเต็มเป้าหมายของตัวเอง

  • วิชาพละศึกษา

  • สภาพจิตใจที่ดี

  • การดูแลตัวเอง

พร้อมเรียนต่อมหาวิทยาลัยหลังเรียนจบ

วุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกาคือวุฒิที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งโด่งดังจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถรอบด้าน และแก้ปัญหาเก่ง ที่ EF Academy เราเสริมหลักสูตรให้สมบูรณ์ โดยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แนะแนวเข้ามหาวิทยาลัยคอยดูแลนักเรียนแต่ละคน โดยให้คำแนะนำในขั้นตอนการสมัคร เตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ และช่วยเน้นการนำเสนอจุดเด่นของคุณกับทางมหาวิทยาลัย

ปรับแต่งโปรแกรมมัธยมปลายของคุณ

เตรียมความพร้อม + วุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกา

หากคุณตั้งเป้าที่จะสมัครเรียนวุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกา แต่ไม่มั่นใจในระดับภาษาอังกฤษของคุณ เรามีคอร์สเตรียมความพร้อม ที่จะช่วยมอบทักษะที่จำเป็นให้คุณ ในการเรียนโปรแกรมเต็มเวลานี้ด้วยภาษาอังกฤษ พูดคุยกับทีมงานรับสมัครนักเรียนของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกา + IB คอร์ส

นักเรียนที่ต้องการแสดงความสนใจอย่างจริงจังในบางวิชา จะสามารถเพิ่มตัวเลือกคอร์ส IB ลงในวุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกาได้ สำหรับตัวเลือกนี้ นักเรียนจะได้รับใบรับรอง IB จากแต่ละคอร์สที่เรียนจบ โดยไม่ต้องผ่าน IB Core

คำถามที่พบบ่อย - หลักสูตรมัธยมอเมริกา

ท่านสามารถอ่านคำตอบของคำถามพี่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักสูตรมัธยมปลายที่อเมริกาได้ที่นี่