วุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกา

ปลดล็อคศักยภาพที่แท้จริงของคุณ ด้วยวุฒิมัธยมอเมริกา

อายุ

14 - 19 ปี

เกรด

9-12

เปิดรับสมัครรอบถัดไป

September 2023

ระดับภาษาอังกฤษ

IELTS 4.5 หรือ 41/100 จากการทดสอบภาษาอังกฤษ EF

ระยะเวลา

1-4 ปี

มีคอร์สเตรียมความพร้อม

หลักสูตร

วุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกา จะใช้หลักสูตรสไตล์อเมริกัน ที่มีตัวเลือกวิชายืดหยุ่นและหลากหลาย วุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกันนี้ จะเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทุกแห่งในอเมริกาเหนือ และยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากมหาวิทยาลัยนานาชาติทั่วโลกอีกด้วย นักเรียนสามารถออกแบบตารางเรียนของตัวเองได้จากกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือกที่หลากหลาย คอร์สต่างๆ จากมีให้เลือกในหลากหลายระดับความยาก โดย Pathway Manager ของคุณ จะคอยช่วยคุณตัดสินใจเลือกคอร์สที่ตรงกับระดับความรู้และความสนใจของคุณ


ที่ EF Academy เรามีระบบแนะแนวเข้ามหาวิทยาลัย และการเตรียมสอบ SAT, ACT, TOEFL และ IELTS อยู่ในโปรแกรมวุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกาด้วย เมื่อจบจากโปรแกรมนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกา ซึ่งผ่านการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของรัฐ

8

วิชาต่อปี

30+

คอร์สให้เลือกลงเรียน

วุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกาจะเหมาะกับคุณในกรณีที่:

ออกแบบตารางเรียนมัธยมปลายอเมริกันของคุณ

ตัวอย่างด้านล่างคือคอร์สที่นักเรียนวุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกาที่ EF Academy สามารถเลือกเรียนได้ ดาวน์โหลดหลักสูตรของเรา เพื่อดูรายชื่อคอร์สทั้งหมดที่เปิดสอนในปีนี้

ภาษาและวรรณกรรม

ศึกษาข้อความในวรรณกรรมและเทคนิคด้านภาษาต่างๆ มากมาย ที่ใช้ในวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ทั้งในภาษาถิ่นของคุณหรือภาษาที่คุณเชี่ยวชาญ

 • คอร์สที่จะพัฒนาทักษะการทำความเข้าใจและการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อความทั้งที่เป็นวรรณกรรมและไม่ใช่วรรณกรรม และเรียนรู้วิธีการยอมรับมุมมองที่แตกต่างออกไป รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นของคุณเอง

 • คอร์สวรรณกรรมแบบครอบคลุม ที่จะเรียนในภาษาถิ่นของคุณเอง วิเคราะห์ข้อความวรรณกรรมจากวัฒนธรรม ประเภท และช่วงเวลาที่หลากหลาย จากนั้นพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร และการนำเสนอ


  ภาษาของวุฒิ IB ที่สามารถเลือกเรียนที่ EF Academy New York ได้ มีดังนี้:

  - ภาษาจีน

  - ภาษาอังกฤษ

  - ภาษาเยอรมนี

  - ภาษาอิตาลี

  - ภาษาเกาหลี

  - ภาษาสเปน

  - ภาษารัสเซีย

  - ภาษาโปรตุเกส

  - ภาษาเวียดนาม

  - ภาษาถิ่นแบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง (เฉพาะ SL)


  วิชาภาษาที่เปิดสอนในหลักสูตร IB Diploma ที่ EF Academy Oxford

  - ภาษาอังกฤษ

  - ภาษาฝรั่งเศส

  - ภาษาเยอรมนี

  - ภาษาอิตาลี

  - ภาษาสเปน

  - ภาษาถิ่นแบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง (เฉพาะ SL)


เรียนภาษาใหม่

รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในการเรียนภาษาอังกฤษ หรือเรียนเพิ่มอีกภาษา เพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของคุณ

 • คอร์สวิทยาศาสตร์ที่เน้นการทดลอง ซึ่งจะเรียนรู้ผ่านทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง มักเป็นวิชาบังคับที่ต้องผ่าน จึงจะสามารถลงเรียนวิชาเวชศาสตร์ ชีวเคมี และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับมหาวิทยาลัยได้

 • คอร์สวิทยาศาสตร์ที่เน้นการทดลอง ซึ่งจะเรียนรู้ผ่านทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง มักเป็นวิชาบังคับที่ต้องผ่าน จึงจะสามารถลงเรียนวิชาเวชศาสตร์ ชีวเคมี และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับมหาวิทยาลัยได้

 • คอร์สที่จะสอนวิทยาศาสตร์สิ่งชีวิต โดยการจับคู่ทฤษฎีและการวิจัย เข้ากับการลงมือปฏิบัติ และการตรวจสอบด้วยตัวเอง ออกแบบการทดลอง วิเคราะห์ผลลัพธ์ และแลกเปลี่ยนผลการวิจัยของคุณกับผู้อื่น

 • คอร์สสหวิทยาการ ที่จะศึกษาระบบธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางสังคม เพื่อสนับสนุนการสร้างวิธีการที่สอดคล้องกันในการตอบคำถามด้านสิ่งแวดล้อม สามารถลงเรียนคอร์สนี้แทนข้อกำหนดของกลุ่ม 3: บุคคลและสังคม หรือข้อกำหนดของกลุ่ม 4: วิทยาศาสตร์


  เปิดสอนเฉพาะที่ EF Academy New York

มนุษยศาสตร์

ศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางสังคม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับโลก ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

 • คอร์สวรรณกรรมแบบครอบคลุม ที่จะเรียนในภาษาถิ่นของคุณเอง วิเคราะห์ข้อความวรรณกรรมจากวัฒนธรรม ประเภท และช่วงเวลาที่หลากหลาย จากนั้นพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร และการนำเสนอ


  ภาษาของวุฒิ IB ที่สามารถเลือกเรียนที่ EF Academy New York ได้ มีดังนี้:

  - ภาษาจีน

  - ภาษาอังกฤษ

  - ภาษาเยอรมนี

  - ภาษาอิตาลี

  - ภาษาเกาหลี

  - ภาษาสเปน

  - ภาษารัสเซีย

  - ภาษาโปรตุเกส

  - ภาษาเวียดนาม

  - ภาษาถิ่นแบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง (เฉพาะ SL)


  วิชาภาษาที่เปิดสอนในหลักสูตร IB Diploma ที่ EF Academy Oxford

  - ภาษาอังกฤษ

  - ภาษาฝรั่งเศส

  - ภาษาเยอรมนี

  - ภาษาอิตาลี

  - ภาษาสเปน

  - ภาษาถิ่นแบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง (เฉพาะ SL)


 • คอร์สที่จะพัฒนาทักษะการทำความเข้าใจและการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อความทั้งที่เป็นวรรณกรรมและไม่ใช่วรรณกรรม และเรียนรู้วิธีการยอมรับมุมมองที่แตกต่างออกไป รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นของคุณเอง

 • คอร์สที่จะพัฒนาทักษะการทำความเข้าใจและการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อความทั้งที่เป็นวรรณกรรมและไม่ใช่วรรณกรรม และเรียนรู้วิธีการยอมรับมุมมองที่แตกต่างออกไป รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นของคุณเอง

วิทยาศาสตร์

เรียนรู้เกี่ยวกับจักรวาลของเรา ผ่านวิทยาศาสตร์ และตกผลึกความรู้ของคุณด้วยการทดลองที่ให้ประสบการณ์ตรง

 • คอร์สที่จะสอนวิทยาศาสตร์สิ่งชีวิต โดยการจับคู่ทฤษฎีและการวิจัย เข้ากับการลงมือปฏิบัติ และการตรวจสอบด้วยตัวเอง ออกแบบการทดลอง วิเคราะห์ผลลัพธ์ และแลกเปลี่ยนผลการวิจัยของคุณกับผู้อื่น

 • คอร์สวิทยาศาสตร์ที่เน้นการทดลอง ซึ่งจะเรียนรู้ผ่านทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง มักเป็นวิชาบังคับที่ต้องผ่าน จึงจะสามารถลงเรียนวิชาเวชศาสตร์ ชีวเคมี และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับมหาวิทยาลัยได้

 • คอร์สวิทยาศาสตร์ที่เน้นกายวิภาคศาสตร์ พฤติกรรม จิตวิทยา และโภชนาการของมนุษย์ เสริมการศึกษาวิชาการ ด้วยการมอบหมายงานให้ทำโปรเจคเพื่อหาคำตอบ ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้จากการนำแนวคิดในชั้นเรียนไปทดลองจริง


  เปิดสอนเฉพาะที่ EF Academy New York

 • คอร์สวิทยาศาสตร์ที่เน้นกายวิภาคศาสตร์ พฤติกรรม จิตวิทยา และโภชนาการของมนุษย์ เสริมการศึกษาวิชาการ ด้วยการมอบหมายงานให้ทำโปรเจคเพื่อหาคำตอบ ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้จากการนำแนวคิดในชั้นเรียนไปทดลองจริง


  เปิดสอนเฉพาะที่ EF Academy New York

 • คอร์สสหวิทยาการ ที่จะศึกษาระบบธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางสังคม เพื่อสนับสนุนการสร้างวิธีการที่สอดคล้องกันในการตอบคำถามด้านสิ่งแวดล้อม สามารถลงเรียนคอร์สนี้แทนข้อกำหนดของกลุ่ม 3: บุคคลและสังคม หรือข้อกำหนดของกลุ่ม 4: วิทยาศาสตร์


  เปิดสอนเฉพาะที่ EF Academy New York

คณิตศาสตร์

พัฒนาทักษะการใช้เหตุผลและการคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อการเป็นนักแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น

 • คอร์สที่จะพัฒนาทักษะการทำความเข้าใจและการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อความทั้งที่เป็นวรรณกรรมและไม่ใช่วรรณกรรม และเรียนรู้วิธีการยอมรับมุมมองที่แตกต่างออกไป รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นของคุณเอง

 • คอร์สวรรณกรรมแบบครอบคลุม ที่จะเรียนในภาษาถิ่นของคุณเอง วิเคราะห์ข้อความวรรณกรรมจากวัฒนธรรม ประเภท และช่วงเวลาที่หลากหลาย จากนั้นพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร และการนำเสนอ


  ภาษาของวุฒิ IB ที่สามารถเลือกเรียนที่ EF Academy New York ได้ มีดังนี้:

  - ภาษาจีน

  - ภาษาอังกฤษ

  - ภาษาเยอรมนี

  - ภาษาอิตาลี

  - ภาษาเกาหลี

  - ภาษาสเปน

  - ภาษารัสเซีย

  - ภาษาโปรตุเกส

  - ภาษาเวียดนาม

  - ภาษาถิ่นแบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง (เฉพาะ SL)


  วิชาภาษาที่เปิดสอนในหลักสูตร IB Diploma ที่ EF Academy Oxford

  - ภาษาอังกฤษ

  - ภาษาฝรั่งเศส

  - ภาษาเยอรมนี

  - ภาษาอิตาลี

  - ภาษาสเปน

  - ภาษาถิ่นแบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง (เฉพาะ SL)


 • คอร์สที่จะพัฒนาทักษะการทำความเข้าใจและการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อความทั้งที่เป็นวรรณกรรมและไม่ใช่วรรณกรรม และเรียนรู้วิธีการยอมรับมุมมองที่แตกต่างออกไป รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นของคุณเอง

ศิลปะ

พัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกผ่านสื่อเชิงศิลป์หลากหลายรูปแบบ

 • คอร์สที่จะสอนวิทยาศาสตร์สิ่งชีวิต โดยการจับคู่ทฤษฎีและการวิจัย เข้ากับการลงมือปฏิบัติ และการตรวจสอบด้วยตัวเอง ออกแบบการทดลอง วิเคราะห์ผลลัพธ์ และแลกเปลี่ยนผลการวิจัยของคุณกับผู้อื่น

 • คอร์สวิทยาศาสตร์ที่เน้นการทดลอง ซึ่งจะเรียนรู้ผ่านทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง มักเป็นวิชาบังคับที่ต้องผ่าน จึงจะสามารถลงเรียนวิชาเวชศาสตร์ ชีวเคมี และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับมหาวิทยาลัยได้

 • คอร์สวิทยาศาสตร์ที่เน้นกายวิภาคศาสตร์ พฤติกรรม จิตวิทยา และโภชนาการของมนุษย์ เสริมการศึกษาวิชาการ ด้วยการมอบหมายงานให้ทำโปรเจคเพื่อหาคำตอบ ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้จากการนำแนวคิดในชั้นเรียนไปทดลองจริง


  เปิดสอนเฉพาะที่ EF Academy New York

 • คอร์สสหวิทยาการ ที่จะศึกษาระบบธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางสังคม เพื่อสนับสนุนการสร้างวิธีการที่สอดคล้องกันในการตอบคำถามด้านสิ่งแวดล้อม สามารถลงเรียนคอร์สนี้แทนข้อกำหนดของกลุ่ม 3: บุคคลและสังคม หรือข้อกำหนดของกลุ่ม 4: วิทยาศาสตร์


  เปิดสอนเฉพาะที่ EF Academy New York

คอร์สที่เปิดสอนอาจเปลี่ยนแปลงได้ หากต้องการดูรายชื่อคอร์สปัจจุบันของเรา โปรดดดาวน์โหลดหลักสูตรวุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกาประจำปีนี้

ปรับแต่งโปรแกรมมัธยมปลายของคุณ

EF Academy Pasadena:

เตรียมความพร้อม + วุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกา

หากคุณตั้งเป้าที่จะสมัครเรียนวุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกา แต่ไม่มั่นใจในระดับภาษาอังกฤษของคุณ เรามีคอร์สเตรียมความพร้อม ที่จะช่วยมอบทักษะที่จำเป็นให้คุณ ในการเรียนโปรแกรมเต็มเวลานี้ด้วยภาษาอังกฤษ พูดคุยกับทีมงานรับสมัครนักเรียนของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

EF Academy New York:

วุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกา + IB คอร์ส

นักเรียนที่ต้องการแสดงความสนใจอย่างจริงจังในบางวิชา จะสามารถเพิ่มตัวเลือกคอร์ส IB ลงในวุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกาได้ สำหรับตัวเลือกนี้ นักเรียนจะได้รับใบรับรอง IB จากแต่ละคอร์สที่เรียนจบ โดยไม่ต้องผ่าน IB Core

หลักสูตรเสริม

หลักสูตรของวุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกา จะมีการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรร่วม รวมทั้งคอร์สทางวิชา เพื่อให้ความรู้นักเรียนได้อย่างครอบคลุมที่สุด

การให้คำปรึกษา

การประชุมกลุ่มขนาดเล็กเป็นประจำ เพื่อให้การสนับสนุนทางการเรียน และแนะแนวแบบส่วนบุคคล

 • ทักษะการจัดระเบียบ

 • การพัฒนาทางสังคมและอารมณ์

 • การสร้างชุมชน

ความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรม การบริการ

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการเรียนวิชาการ

 • แสดงออกความคิดสร้างสรรค์

 • กิจกรรมออกกำลังกาย

 • การเรียนรู้เกี่ยวกับงานบริการ

สุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี

การพัฒนาไลฟ์สไตล์ที่เน้นสุขอนามัย และแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและเติมเต็มเป้าหมายของตัวเอง

 • วิชาพละศึกษา

 • สภาพจิตใจที่ดี

 • การดูแลตัวเอง

พร้อมเรียนต่อมหาวิทยาลัยหลังเรียนจบ

วุฒิมัธยมปลายแบบอเมริกาคือวุฒิที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งโด่งดังจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถรอบด้าน และแก้ปัญหาเก่ง ที่ EF Academy เราเสริมหลักสูตรให้สมบูรณ์ โดยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แนะแนวเข้ามหาวิทยาลัยคอยดูแลนักเรียนแต่ละคน โดยให้คำแนะนำในขั้นตอนการสมัคร เตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ และช่วยเน้นการนำเสนอจุดเด่นของคุณกับทางมหาวิทยาลัย

คำถามที่พบบ่อย - หลักสูตรมัธยมอเมริกา

ท่านสามารถอ่านคำตอบของคำถามพี่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักสูตรมัธยมปลายที่อเมริกาได้ที่นี่