Khám phá các Chương trình Học thuật của EF Academy

Tìm danh sách các môn học theo chương trình hoặc điểm trường bên dưới

Theo chương trình

 • Tổng quan chương trình:

  • Dành cho học sinh có trình độ Anh ngữ từ A2-B1

  • Thời lượng: Từ Tháng 4 - Tháng 8

  • Chương trình giảng dạy được thiết kế độc đáo với mục tiêu giúp học sinh đạt được các kỹ năng cần thiết để có thể bắt đầu chương trình trung học một cách tự tin

  Danh sách môn học (theo điểm trường):

 • Tổng quan chương trình:

  • Lớp 9-12 / Độ tuổi từ 14-19

  • Tổng thời lượng chương trình: 4 năm

  • Chương trình đào tạo truyền thống Mỹ cung cấp các lựa chọn tùy theo năng lực để học sinh có thể theo đuổi đam mê và thể hiện tài năng, thế mạnh học tập của bản thân.

  • Lựa chọn thêm các khóa học của chương trình Tú tài Quốc tế (IB) hoặc Khóa học Nâng cao (AP)

  Danh sách môn học (theo điểm trường):

 • Tổng quan chương trình:

  • Lớp 11-12 / Độ tuổi từ 16-19

  • Tổng thời lượng chương trình: 2 năm

  • Chương trình đào tạo toàn diện yêu cầu học sinh tham gia các khóa học trong sáu lĩnh vực môn học với nội dung thực tế thông qua lăng kính toàn cầu.

  Danh sách môn học (theo điểm trường):

 • Tổng quan chương trình:

  • Lớp 11-12 / Độ tuổi từ 16-19

  • Tổng thời lượng chương trình: 2 năm

  • Chương trình giảng dạy chuyên biệt của Anh quốc cho phép học sinh tập trung sâu vào ba đến bốn môn học liên quan nhiều nhất đến chuyên ngành mà các em muốn theo học tại trường đại học

  Danh sách môn học (theo điểm trường):

By campus

 • Bridge Program

  • Dành cho học sinh có trình độ Anh ngữ từ A2-B1

  • Chương trình giảng dạy được thiết kế độc đáo với mục tiêu giúp học sinh đạt được các kỹ năng cần thiết để có thể bắt đầu chương trình trung học một cách tự tin

  Xem tổng quan chương trình

  Trung học Mỹ

  • Lớp 9-12 / Độ tuổi từ 14-19

  • Tổng thời lượng chương trình: 4 năm

  • Chương trình đào tạo truyền thống Mỹ cung cấp các lựa chọn tùy theo năng lực để học sinh có thể theo đuổi đam mê và thể hiện tài năng, thế mạnh học tập của bản thân.

  • Lựa chọn học thêm các khóa học của chương trình Tú tài Quốc tế (IB)

  Xem danh sách môn học

  Tú tài Quốc tế (IB)

  • Lớp 11-12 / Độ tuổi từ 16-19

  • Tổng thời lượng chương trình: 2 năm

  • Chương trình đào tạo toàn diện yêu cầu học sinh tham gia các khóa học trong sáu lĩnh vực môn học với nội dung thực tế thông qua lăng kính toàn cầu.

  Xem danh sách môn học

 • Trung học Mỹ

  • Lớp 9-12 / Độ tuổi từ 14-19

  • Tổng thời lượng chương trình: 4 năm

  • Chương trình đào tạo truyền thống Mỹ cung cấp các lựa chọn tùy theo năng lực để học sinh có thể theo đuổi đam mê và thể hiện tài năng, thế mạnh học tập của bản thân.

  • Lựa chọn học thêm các Khóa học Nâng cao (AP)


  Xem danh sách môn học

 • Tú tài Quốc tế (IB)

  • Lớp 11-12 / Độ tuổi từ 16-19

  • Tổng thời lượng chương trình: 2 năm

  • Chương trình đào tạo toàn diện yêu cầu học sinh tham gia các khóa học trong sáu lĩnh vực môn học với nội dung thực tế thông qua lăng kính toàn cầu.

  Xem danh sách môn học

  A-Levels

  • Lớp 11-12 / Độ tuổi từ 16-19

  • Tổng thời lượng chương trình: 2 năm

  • Chương trình giảng dạy chuyên biệt của Anh quốc cho phép học sinh tập trung sâu vào ba đến bốn môn học liên quan nhiều nhất đến chuyên ngành mà các em muốn theo học tại trường đại học

  Xem danh sách môn học

Which program is right for you?

Our education consultants will gladly advise you on your academic options and help you find the right program for your goals.