Hồ sơ năng lực Học sinh EF Academy

Mỗi đặc điểm trong Hồ sơ năng lực Học sinh EF Academy tạo thành một phần thiết yếu của những điều mà chúng tôi tin rằng sẽ tạo nên một công dân toàn diện được chuẩn bị để phát triển trong thế giới đa văn hóa, toàn cầu hóa.

Học sinh được chấp nhận vào EF Academy dựa trên các tiêu chí của Hồ sơ năng lực Học sinh EF Academy: Những người học, Nhà lãnh đạo, Học giả và Công dân Toàn cầu.

Người học

 • Suy nghĩ một cách thấu đáo và đặt câu hỏi để hiểu sâu hơn

 • Tìm thấy niềm vui khi học các kỹ năng và thông tin mới

 • Chấp nhận rủi ro để nâng cao khả năng học tập

 • Học theo nhóm và độc lập

 • Chấp nhận, phản ánh và học hỏi từ những lỗi sai

Người lãnh đạo

 • Chấp nhận những trách nhiệm và thách thức mới

 • Bảo vệ phẩm giá của những người khác

 • Giao tiếp một cách rõ ràng

 • Nỗ lực bảo vệ hành tinh của chúng ta

 • Truyền cảm hứng và cộng tác với những người khác

Học giả

 • Quan tâm đến các vấn đề thời sự

 • Thu thập và tổng hợp thông tin trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau

 • Sử dụng các công nghệ phát triển một cách khéo léo

 • Theo đuổi đam mê

 • Suy nghĩ cả về mặt phân tích và trí tưởng tượng


Công dân toàn cầu

 • Cân nhắc các quan điểm thay thế

 • Thảo luận các quan điểm mâu thuẫn một cách tôn trọng

 • Kiên trì vượt qua thử thách

 • Tạo nên sự khác biệt tích cực trên thế giới

 • Đánh giá cao sự liên kết của tất cả các dân tộc

Bắt đầu hành trình trung học của bạn

Hãy thực hiện bước đầu tiên cho hành trình chuyển đổi nền giáo dục của bạn tại EF Academy.

Giới thiệu về EF Academy

EF Academy cung cấp một nền giáo dục trung học mang tính chuyển đổi và chương trình nội trú nhằm trao quyền để học sinh vượt trội. Học tập cùng bạn bè đến từ hơn 75 quốc gia và mở ra cho mình một tương lai không giới hạn.