Hãy bắt đầu hành trình của bạn cùng EF Academy ngay hôm nay!

Bạn đã sẵn sàng cho trải nghiệm học tập tại một trường nội trú với cộng đồng toàn cầu học sinh đến từ hơn 60 quốc gia, nơi truyền thống song hành với sự đổi mới? Hãy thực hiện bước đầu tiên bằng cách trao đổi với các cố vấn tuyển sinh của chúng tôi để được hướng dẫn và hỗ trợ trong suốt tiến trình nộp đơn. Hãy đăng ký giữ chỗ ngay!

Let's get started!

Chia sẻ của học sinh