Bắt đầu tuyển sinh cho kỳ Tháng 9/2022

Hãy nộp đơn ghi danh để tham gia học tập cùng trường EF Academy cho năm học tới.

Chúng tôi đang nhận đơn ghi danh từ những học sinh mới muốn tham gia học tập cùng EF Academy cho học năm 2022/2023. Hãy trao đổi với Cố vấn Tuyển sinh của chúng tôi để được hướng dẫn bước tiếp theo cho hành trình chuyển đổi nền giáo dục bậc trung học của bạn.

Với Cam kết cung cấp Môi trường học tập An toàn của chúng tôi, học sinh ghi danh vào trường EF Academy được đảm bảo trong việc tiếp tục chương trình học của mình cho dù bất kỳ điều gì xảy ra. Tại các khuôn viên trường an toàn của chúng tôi, hay tại nhà (dành cho những học sinh không thể đến trường), tất cả học sinh EF Academy đều sẽ đi đúng hướng theo chương trình học của mình để đạt được bằng tốt nghiệp, mở rộng tầm nhìn, và được tư vấn cho tiến trình nộp đơn vào đại học từ các cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi trong một môi trường quốc tế cùng với những thay đổi liên tục của thế giới.

Trong điều kiện bất thường này, chúng tôi đang liên tục hỗ trợ các gia đình học sinh nhiều hơn bao giờ hết để đảm bảo việc học tập ở nước ngoài của các em vẫn có thể thực hiện được. Ngoài những hỗ trợ được cung cấp trong Cam kết Môi trường Học tập An toàn, chúng tôi mời những học sinh đăng ký mới và gia đình của các em tham gia vào một loạt các hoạt động độc quyền của chúng tôi, nhằm chuẩn bị và đảm bảo gia đình học sinh cảm thấy tin tưởng và sẵn sàng bắt đầu hành trình quốc tế cùng EF Academy. Các gia đình đăng ký càng sớm sẽ càng có nhiều hoạt động để tham gia và chuẩn bị. Xem lịch trình các hoạt động dự kiến của chúng tôi bên dưới.


Hãy trao đổi với Cố vấn Tuyển sinh của chúng tôi tại Việt Nam để tìm hiểu thêm làm cách nào bạn có thể đi du học trong năm tới, và bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai quốc tế của mình.

Yêu cầu tài liệu giới thiệu trường

Tìm hiểu thêm về các chương trình học thuật đẳng cấp thế giới, các hoạt động và các điểm trường hiện đại của chúng tôi.