Đặt lịch hẹn tư vấn cá nhân

  • Tư vấn trực tuyến hoặc trực tiếp

  • Trao đổi với cố vấn tuyển sinh của chúng tôi để được cung cấp đầy đủ thông tin và tư vấn việc lựa chọn chương trình phù hợp.

  • Hiểu rõ hệ thống hướng dẫn và hỗ trợ học sinh có một không hai của chúng tôi

  • Tìm hiểu thêm về quy trình và yêu cầu tuyển sinh của chúng tôi

Hãy gửi yêu cầu tư vấn, một trong những Cố vấn Tuyển sinh của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp một cuộc hẹn tư vấn cá nhân, hoặc trả lời bất kỳ câu hỏi nào phát sinh từ bước đầu tìm hiểu của bạn.