ทรัพยากร

ดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลสื่อสารที่สำคัญเกี่ยวกับโรงเรียนได้จากด้านล่าง

US Health Protocol

School year 21-22

US Code of Conduct

School year 21-22

Terms and Conditions

School year 21-22

US High School Diploma Overview

School year 21-22

IB Diploma Overview

School year 21-22

EF Academy Student Profile

School year 21-22

EF Academy Graduate Profile

School year 21-22

ข่าวสารของโรงเรียน