ที่ EF Academy เรามีความเป็นส่วนตัว

และเราก็อยากให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา เข้ามาฟังเรื่องราวของชุมชนที่เปิดกว้างและพร้อมต้อนรับเพื่อนใหม่ที่นี่

Hear more from our EF Academy family

Tip: Click on the photos to read what our community has to say about us!